تماس با ما

 
ردیف نام و نام خانوادگی شغل مورد تصدی داخلی مستقیم
1 سعید حیدری رئیس سازمان --- 32301186
2 خانم زنده دل مسئول دفتر 206 32317629
3 حمید رضا هاشم پور معاونت فنی و پشتیبانی 200 32340628
4 فرشاد فلاح سرپرست اداره برنامه ریزی و توسعه 242 32340637
5 الناز بادقت کارشناس برنامه ریزی 360  
6 سمیه خسروی مسئول کال سنتر 204  
7 مرتضی محمد پور مسئول حوزه ریاست 228  
8 محمدرضا خیر سرپرست اداره بازرگانی و سرمایه گذاری 220  
9 زهرا عرب ال موسی کارشناس برنامه ریزی 225  
10 محمد صادق بنائی سرپرست اداره برق و تجهیزات الکترونیکی 240 32340628
11 وحید دهقانی کارشناس واحد پایش تصویری و برق 215  
12 امین آزادی کارشناس واحد پایش تصویری و برق 215  
13 آمنه محمدی کارشناس واحد پایش تصویری و برق 215  
14 محمد ساری خانی کارشناس واحد پایش تصویری و برق 216  
15 علی اکبر رستمی کارشناس واحد پایش تصویری و برق 216  
16 نجمه عربی رئیس اداره  پشتیبانی 223 32333461
17 امیر رضا فریانی کارشناس پشتیبانی 233  
18 مرتضی یزدان پناه کارشناس پشتیبانی 229  
19 محمد الهی کارشناس پشتیبانی 233  
20 امین پور کمالی مسئول روابط عمومی 202  
21 حمید هدایتی سرپرست واحد SOC 243 32340638
22 حمیده نصیری نیا کارشناس SOC 219  
23 علی یزدان پناه کارشناس نرم افزار 116 32343689
24 پرهام ویسی کارشناس SOC 207  
25 بهرام یزدان شناس معاون اداری مالی 218 32332998
26 سرور آزادگان سرپرست مالی 217  
27 جلیل رحیمی کارشناس مالی 367  
28 بابک عبدالهی متصدی انبار و اموال 212  
29 راضیه رضایی کارشناس مالی 235  
30 مریم دهقانی کارشناس قرارداد ها 221  
31 جمال آزموده جمعدار انبار و اموال 201  
32 نادر بشیکار کارپرداز 370  
33 محمد هادی زارعی انباردار 213  
34 سید عباس ذوالقدر دیتا سنتر - -
35 فاطمه حامدی رئیس امور اداری 209  
36 سحر رنجبر متصدی امور دفتری  و دبیرخانه 231  
37 فاطمه غفاری مسئول دبیرخانه 231  
38 علیرضا کیانی سرپرست معاونت شبکه ، زیر ساخت و مراکز داده 226  
39 آرش احمد فرد کارشناس ارتباطات 234  
40 فرشید اسد سنگابی سرپرست اداره ارتباطات 224  
41 پیام فضلی کارشناس ارتباطات 210  
42 رضا ولا کارشناس ارتباطات 232  
43 طاهره عزیزی مسئول مرکز داده 222  
44 سینا جلالی کارشناس مرکزداده 230  
45 محمد حسن کیمیایی کارشناس مرکزداده 214  
46 مهدی معدلی کارشناس مرکزداده 214  
47 سمانه صادقی مهر کال سنتر 203 32340640
48 فاطمه کشاورزی کال سنتر 205 32340641
 

تلفنخانه: 32317252-32332488-32332353-32340633-32343717-32343716-32343719-32343720
32340632-32340635
فکس:  32340644          ،       فکس دفتر مدیریت :  32317629-071
 


تلفنهای ساختمان شماره 2 سازمان فاوا (معاونت هوشمند سازی(
ردیف نام و نام خانوادگی شغل مورد تصدی داخلی مستقیم
1 محسن فروردین سرپرست معاونت هوشمند سازی 102 32334142
2 سمیه دهقان رئیس اداره GIS 106 32360857
3 سهیلا سلیمی کارشناس GIS 103  
4 الهام مالکی – سعیده روانفر کارشناس GIS 104  
5 محمد علی نجیمی گشتاسب کارشناس GIS 120  
6 روح اله حسینی کارشناس GIS 111  
7 محمد کاظم فرهادی پور سرپرست اداره نرم افزار 117 32360853
8 نجابت جهانگیری کارشناس نرم افزار 115  
9 علی کریمی مسئول دفتر معاونت هوشمند سازی 101 32334142
10 لیلا عزیزیان کارشناس نرم افزار 123  
11 نجمه کاردانیان کارشناس نرم افزار 118  
12 زهرا مومن کارشناس نرم افزار 116  
13 سید هاشم مجابی کارشناس نرم افزار 114  
14 احسان اسماعیلی کارشناس پرتال 121  
15 احمد رضا ابراهیمی کارشناس نرم افزار 113  
16 سید عبدالحمید حسینی زاده کارشناس GIS 109  
17 کاملیا موسوی فر کارشناس نرم افزار 119  
18 سید ایمان شریفی - 101  
19 حسین وفائی – بهرام صفر پور نگهبانی 110  
 
 
 
 تلفنخانه: 32350313-32343688-32343689 
نشانی پستی: شیراز، خیابان نشاط، پلاک 84، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز.
کد پستی: 34689 - 71348
پست الکترونیک: info @ shirazfava . ir
 
 
 
 
 

منبع : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد بازدیدها : ۷۰۵۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
ریاست سازمان
سعید حیدری
سعید حیدری
شماره تماس:32301186


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳