تماس با ما

 
ساختمان شماره یک سازمان فاوا کلانشهر شیراز
ردیف نام و نام خانوادگی شغل مورد تصدی داخلی مستقیم
1 سعید حیدری رئیس سازمان --- 32301186
2 خانم زنده دل مسئول دفتر 206 32317629
3 حمید رضا هاشم پور سرپرست معاونت فنی و پشتیبانی 240 32340628
4 فرشاد فلاح سرپرست اداره برنامه ریزی و توسعه 242 32340637
5 الناز بادقت کارشناس برنامه ریزی 225  
6 زهرا مومن کارشناس برنامه ریزی 225  
7 مرتضی محمد پور مسئول حوزه ریاست 228  
8 محمدرضا خیر سرپرست اداره بازرگانی و سرمایه گذاری 200  
9 فاطمه رامشت کارشناس برنامه ریزی 225  
10 محمد صادق بنائی سرپرست اداره برق و تجهیزات الکترونیکی  240 32340628
11 وحید دهقانی کارشناس واحد پایش تصویری و برق 215  
12 امین آزادی کارشناس واحد پایش تصویری و برق 215  
13 محمد ساری خانی کارشناس واحد پایش تصویری و برق 216  
14 علی اکبر رستمی کارشناس واحد پایش تصویری و برق 216  
15 نجمه عربی رئیس اداره  پشتیبانی 223 32333461
16 امیر رضا فریانی کارشناس پشتیبانی 233  
17 مرتضی یزدان پناه کارشناس پشتیبانی 229  
18 محمد الهی کارشناس پشتیبانی 233  
19 امین پور کمالی مسئول روابط عمومی 202  
20 حمید هدایتی سزپرست واحد SOC 243 32340638
21 حمیده نصیری نیا کارشناس SOC 219  
22 علی یزدان پناه – پرهام ویسی کارشناس SOC 207  
23 بهرام یزدان شناس معاون اداری مالی 218 32332998
24 سرور آزادگان سرپرست مالی 217  
25 جلیل رحیمی کارشناس مالی 213  
26 بابک عبدالهی متصدی انبار و اموال 212  
27 راضیه رضایی کارشناس مالی 235  
28 مریم دهقانی کارشناس قرارداد ها 221  
29 خدیجه باصری کارشناس مالی 221  
30 جمال آزموده جمعدار انبار و اموال 201  
31 نادر بشیکار کارپرداز 221  
32 محمد هادی زارعی انباردار 201  
33 سید عباس ذوالقدر کارشناس بازرگانی 220 32304740
34 فاطمه حامدی رئیس امور اداری 209  
35 سحر رنجبر متصدی امور دفتری  و دبیرخانه 231  
36 فاطمه غفاری مسئول دبیرخانه 231  
37 علیرضا کیانی سرپرست معاونت شبکه ، زیر ساخت و مراکز داده 226  
38 آرش احمد فرد کارشناس ارتباطات 234  
39 فرشید اسد سنگابی سرپرست اداره ارتباطات 224  
40 پیام فضلی کارشناس ارتباطات 210  
41 رضا ولا کارشناس ارتباطات 232  
42 طاهره عزیزی مسئول مرکز داده 222  
43 سینا جلالی کارشناس مرکزداده 230  
44 محمد حسن کیمیایی کارشناس مرکزداده 214  
45 مهدی معدلی کارشناس مرکزداده 214  
46 سمانه صادقی مهر کال سنتر 203 32340640
47 فاطمه کشاورزی کال سنتر 205 32340641
48 زهرا عرب آل موسی کال سنتر 204 32340636
 
 
تلفنخانه: 32317252-32332488-32332353-32340633-32343717-32343716-32343719-32343720
32340632-32340635
فکس:  32340644          ،       فکس دفتر مدیریت :  32317629-071
 
تلفنهای ساختمان شماره 2 سازمان فاوا(معاونت هوشمند سازی)
 
ردیف نام و نام خانوادگی شغل مورد تصدی داخلی مستقیم
1 محسن فروردین معاون هوشمند سازی 102 32334142
2 سمیه دهقان رئیس اداره GIS 106 32360857
3 سهیلا سلیمی کارشناس GIS 103  
4 الهام مالکی – سعیده روانفر کارشناس GIS 104  
5 محمد علی نجیمی گشتاسب کارشناس GIS 120  
6 روح اله حسینی کارشناس GIS 111  
7 محمد کاظم فرهادی پور سرپرست اداره نرم افزار 117 32360853
8 نجابت جهانگیری کارشناس نرم افزار 115  
9 علی کریمی مسئول دفتر معاونت هوشمند سازی 102 32334142
10 لیلا عزیزیان کارشناس نرم افزار 123  
11 نجمه کاردانیان کارشناس نرم افزار 118  
12 سمیه خسروی کارشناس نرم افزار 116  
13 سید هاشم مجابی کارشناس نرم افزار 114  
14 احسان اسماعیلی کارشناس پرتال 121  
15 احمد رضا ابراهیمی کارشناس نرم افزار 113  
16 سید عبدالحمید حسینی زاده کارشناس GIS 109  
17 کاملیا موسوی فر کارشناس نرم افزار 119  
18 سید ایمان شریفی - 101  
19 حسین وفائی – علی باز کشاورز نگهبانی 110  
 
 
تلفنخانه: 32350313-32343688-32343689
نشانی پستی: شیراز، خیابان نشاط، پلاک 84، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز.
کد پستی: 34689 - 71348
پست الکترونیک: info @ shirazfava . ir
 
 
 
 
 

منبع : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد بازدیدها : ۴۴۰۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
ریاست سازمان
سعید حیدری
سعید حیدری
شماره تماس:32301186


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳